ภาพที่
ตึก แอล.โอ.เอ็ม จำนวน 13 ห้อง

  • วันธรรมดา ราคา 1,000 บาท
  • นักขัตฤกษ์ ราคา 1,200 บาท
  • เทศกาล ราคา 1,500 บาท
  • พักได้ 4- 5 ท่าน ,
  • แอร์ + ทีวี + จานดาวเทียม